Veri Analizi Nedir?

Veri Analizi Nedir?

Türler, yöntemler ve teknikler

Veri analizi, faydalı bilgileri bulmak ve iş karar verme sürecinde faydalı sonuçlar elde etmek için veri toplama, inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme sürecidir. Verileri görsel olarak sunma süreci Veri Görselleştirme olarak bilinir.

Verileri analiz etmenin temel amacı, ham verilerden faydalı bilgiler almak ve ardından analiz edilen verilerden elde edilen verilere dayanarak bir karar almaktır.

Neden Veri Analizi?

Veri odaklı işletmeler ve organizasyon sürekli olarak verilere ve gerçeklere dayalı kararlar alır. Bu şekilde, bunları destekleyecek mevcut veriler olduğu için başarı sağlamak için gereken eylemleri gerçekleştirme konusunda daha emin olabilirler. Birçok kişi, kuruluş ve işletme faydalı verilere ve gerçeklere ihtiyaç duyduğundan, işletmelerin ve organizasyonlarının hatalardan kaçınmak adına daha etkin çalışmasına yardımcı olacak, daha stratejik kararlar almak için araştırma yoluyla veri analizi yapacak veri analistinin çalışması gerekir.

Veri Analizi Süreci

Veri Analizi süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur;

Veri Gereksinimleri

Analiz için gereken veriler bir soru veya denemeye dayanmaktadır. Analizi yönetenlerin gereksinimlerine bağlı olarak, analize girdi olarak gerekli veriler tanımlanır (örn., insan nüfusu). Bir popülasyona ilişkin belirli değişkenler (örn. yaş ve gelir) belirtilebilir ve elde edilebilir. Veriler sayısal veya kategorik olabilir.

Veri Toplama

Veri Toplama, veri gereksinimleri olarak tanımlanan hedeflenen değişkenlerle ilgili bilgi toplama işlemidir. Önemli olan, verilerin doğru ve dürüst bir şekilde toplanmasını sağlamaktır. Veri Toplama, toplanan verilerin ilgili kararların geçerli olacağı şekilde doğru olmasını sağlar. Veri Toplama hem ölçüm için taban çizgisi hem de iyileştirme hedefi sağlar.

Veri İşleme

Toplanan veriler analiz için işlenmeli veya düzenlenmelidir. Bu, verilerin ilgili Analiz Araçları için gereken şekilde yapılandırılmasını içerir. Örneğin, verilerin bir Tablo veya İstatistiksel Uygulama içindeki tablodaki satırlara ve sütunlara yerleştirilmesi gerekebilir. Bir Veri Modeli oluşturulması gerekebilir.

Veri Temizleme

İşlenen ve organize edilen veriler eksik olabilir, tekrarlar içerebilir veya hatalar içerebilir. Veri temizleme, bu hataları önleme ve düzeltme işlemidir. Veri türüne bağlı olarak çeşitli veri temizleme türleri vardır. Örneğin, finansal veriler temizlenirken belirli toplamlar, güvenilir yayınlanan rakamlarla veya tanımlı değerler ile karşılaştırılabilir. Aynı şekilde, nicel veri yöntemleri de analizde daha sonra dışlanacak aykırı değer tespiti için kullanılabilir.

Veri Analizi

İşlenen, organize edilen ve temizlenen veriler analiz için hazır olur. Gerekliliklere dayalı olarak sonuçları anlamak, yorumlamak ve elde etmek için çeşitli veri analizi teknikleri mevcuttur. Veri Görselleştirme, veriler içindeki mesajlarla ilgili ek bilgi edinmek amacıyla verileri grafik formatında incelemek için de kullanılabilir.

Korelasyon, regresyon Analizi gibi istatistiksel veri modelleri, veri değişkenleri arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılabilir. Verileri tanımlayan bu modeller, analizi basitleştirmeye ve sonuçları iletmeye yardımcı olur.

İletişim

Veri analizinin sonuçları, kullanıcıların kararlarını ve daha fazla eylemi desteklemesi gereken bir biçimde raporlanmalıdır. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ek analize neden olabilir.

Veri analistleri, mesajı kullanıcılara net ve verimli bir şekilde iletmeye yardımcı olan tablolar ve tablolar gibi veri görselleştirme tekniklerini seçebilir. Analiz araçları, gerekli bilgileri renk kodlarıyla ve tablo ve grafiklerdeki formatlama ile vurgulama olanağı sağlar.

Veri Analizleri, İş Analizleri ve Web Analizleri ile Büyük Veri ve İş Zekası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Analiz Türleri

Veri analizleri, tanılama analizleri, açıklayıcı analizler, öngörücü analizler, web analizleri ve iş analizleri sadece bir kaç örnek. Tüm bu analiz türlerinin tanımlarına ve aralarındaki bazı temel farklılıklara kısaca değineceğiz, ardından bu makalenin ana odak noktası olan web analizleri’ne odaklanacacağız.

Web Analizleri

Web veya web sitesi veri analizi, web sayfalarını anlamak ve optimize etmek için kullanılan web verilerinin toplanması, ölçülmesi, raporlanması ve analizi olarak tanımlanır. Web trafiği ölçümlerinden pazar araştırmalarına kadar sitenin etkinliğini değerlendirmek için her şeyi içerir. Web analizi yazılımı, kullanıcıların veri toplamasına, bunları düzenli bilgilere dönüştürmesine, KPI’lar geliştirmesine, çevrimiçi bir strateji oluşturmasına ve kullanıcı arabirimi değişikliklerini test etmek için çalışmalar yapılabilmesine yardımcı olur.

İş Zekası

İş zekası (BI), şirketler tarafından işle ilgili verilerin analizi için kullanılan teknoloji ve yöntemler grubunun kapsamlı adıdır. Bu veriler, bir işletmenin temel performans göstergelerine (KPI’lar) ilişkin geçmiş, mevcut ve öngörücü genel bakış sağlar. Bazı tipik işlevler arasında raporlama, panolar, analitik işleme, veri madenciliği, olay işleme, proses madenciliği, iş performansı yönetimi, metin madenciliği, karşılaştırma ve ayrıca öngörücü ve kuralcı analizler yer alır.

Web Analizleri ve İş Zekası: İş zekası, bir iş ortamında kullanılan tüm veri analizi türlerinin ana kategorisidir; web analizleri ise web sitesi verilerine odaklanır.

Büyük Veri

Hacim, karmaşıklık veya yapı açısından büyük veriler… Geçmişteki veri analistleri büyük verileri küçük parçalar halinde tek seferde ele almak zorunda kaldılar, ancak detaycı yazılımlar ile beraber bu tür verileri kolayca ve verimli bir şekilde yapılandırabilir ve analiz edilebilir hale gelmektedir. İş Zekası ve İş Analizleri sistemleri genellikle büyük verileri işleyecek donanıma sahiptir, ancak bu her zaman mümkün değildir; bu nedenle, bir çözüm seçmeden önce veri ihtiyaçlarınızı belirlemek önemlidir.

Web Analizleri ve Büyük Veri: Web analizleri, veri türünü tanımlayan büyük verileri işleyebilen bir araçtır.

Veri Analizleri

İş analizlerine benzer şekilde, veri analizleri de sonuç almak için verileri analiz etme sürecidir. İş analizleri, işletmelerin verilere dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için özel olarak uygulanan veri analizleri olarak anlaşılabilir.

Web Analizleri ve Veri Analizleri: Web analizleri, web sitenizle sınırlı olan veri analizidir.

Yorum Yap